Lohja on hyväksytty mukaan STF-ohjelmaan - VisitLohja

Ajankohtaista

Lohja on hyväksytty mukaan STF-ohjelmaan

 

Lohja on nyt matkailualueena mukana Visit Finlandin Sustainable Travel Finland- ohjelmassa. Teemme suuralueyhteistyötä mm. Visit Finlandin Helsinki suuralueen toimijoiden kanssa. Visit Finlandin kanssa tehtävä yhteistyö on pääosin kansainvälisen matkailun markkinointia ja kehittämistä.

Visit Finlandin Helsinki suuralueen strategia on määritelty seuraavasti

VISIO: Helsingin seutu on Euroopan tunnetuin kestävä matkailukohde vuoteen 2025 mennessä.

MISSIO: Luomme yhdessä vetovoimaisen Helsingin suuralueen sekä kehitämme ja myymme yhdessä kestäviä matkailupalveluita ja -tuotteita.

Strategisina tavoitteina on, että vuoden 2021 loppuun mennessä kaikki alueen destinaatiot ovat sitoutuneet STF-ohjelmaan. Vuoteen 2025 mennessä Helsingin suuralue on ympärivuotinen kohde, jossa viipymä kasvaa ja 51% alueemme kv- matkailua tekevistä yrityksistä on saanut STF- merkin. Vuoteen 2030 mennessä Helsingin suuralue on Euroopan tunnetuin ja houkuttelevin kestävä matkailu- ja kongressikohde.

”Koronan jälkeinen matkailun avautuminen vaatii kaikilta vastuullisia, kestäviä ja turvallisia toimenpiteitä asiakkaiden luottamuksen saavuttamiseksi ja taataksemme kilpailutilanteessa oman etulyöntiasemamme” – sanoo Visit Finlandin aluekumppanuuspäällikkö Hanna Muoniovaara.

”Lohjan alueen matkailukasvu oli erittäin hyvässä vauhdissa ennen koronaa, vähän maan keskiarvoa korkeammalla. Haluamme ehdottomasti tähdätä oikeilla toimenpiteillä pandemian jälkeiseen aikaan ja olla vahvasti kansainvälisessä tarjonnassa mukana, kun se taas on järkevää ja ylipäänsä mahdollista” – toteaa Lohjan matkailupäällikkö Minna Ermala.

Lohjan alueella järjestettiin ennen pandemiaa jo kaksi STF- peruskoulutusta ja matkailuyrittäjien osallistumisprosentti koulutuksiin oli erittäin hyvä. ”Alueemme yritysten asenne ja lähtötaso vastuulliseen toimintaan on erittäin hyvä ja kun saamme laajemman alueen yhteistyöllä tarjottua vielä uusia työkaluja yritysten arjen toimintaan ja viestintään, uskon että kehitystoimenpiteillä olemme hyvin valmiina myös kansainvälisistä matkailijoista kilpailtaessa pandemian jälkeisessä ajassa” – jatkaa Ermala.

Lohjan alueen yrityksien odotetaan niin ikään hakeutuvan mukaan STF- ohjelmaan ja ne, jotka ovat jo kehittämisohjelmaan aiemmin hakeutuneet, tilastoidaan Lohjan tästä eteenpäin Lohjan alle.

Lisätietoja STF- ohjelmasta

Visit Finlandin ’Sustainable Travel Finland’, missä kaikki STF-merkin saaneet yritykset ja destinaatiot ovat https://www.visitfinland.com/sustainable-finland/sustainable-travel-destinations/

Business Finlandin ’Sustainable Travel Finland’ sivu missä STF ohjelma esitellään ja ohjelmaan voi hakea mukaan: https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/matkailun-edistaminen/vastuullisuus/sustainable-travel-finland/

 

 

Share This