Visitlohjan yhteistyö-hankkeet - VisitLohja

Tietoa Lohjasta

Visitlohjan yhteistyö-hankkeet

Kolme henkilöä pitää kokousta kahvilan terassilla.

Visitlohja on mukana seuraavissa yhteistyöhankeissa

Digitähti- hanke

Digitähti hanke haettiin Uudenmaan liiton koronakriisirahoituksesta yhdessä Tieke ry:n, Helsingin, Porvoon, Lohjan, Raaseporin ja Hangon kesken. Hankkeen tarkoitus on parantaa alueen yritysten digiosaamista ja saavutettavuutta ja lisätä mm.  verkkokauppamyyntiä yrityksissä. Hankkeen myötä tarjotaan valtava määrä koulutuksia yrityksille vuoden aikana, osallistuminen on maksutonta.

Hankkeesta saa lisätietoa ja tulee ilmoittautua osoitteessa: https://tieke.fi/hankkeet/digitahti/

Koulutuksista voi valita itselle tärkeimmät ja sopivimmat. Suosittelemme kaikille lämpimästi osallistumista. Koulutukseen voi houkutella tuttavia myös sellaisista naapurikunnista, jotka eivät kuntina ole hankkeessa mukana. Digitähti -hanke on avoin Uudenmaan alueella toimiville tahoille.

Hankekoordinaattori Lohjan matkailussa on Helena Kontio.

Kalevala Kartalle -hanke  

Lohjan matkailu lähti mukaan Kalevala kartalle – hankkeeseen 2020 kumppaniksi, jotta alueemme yritykset saisivat lisäpotkua tuotteistaa Elias Lönnrotin kokoamia Kalevalan tarinoita ja mytologiaa omassa palvelutarjonnassaan. Hanke edellytti jokaisen osallistujan omaa panostusta, joten jos teitä jatkossa kiinnostaa olla mukana mahdollisesti tarjottavissa koulutuksissa tai hankkeen tekemässä markkinointi- ja viestintänäkyvyydessä niin asiasta kannattaa keskustella suoraan hankevetäjä, Mimosa Sukasen kanssa.

Hankkeen yhteystiedot ja lisätietoa löytyy tästä osoitteesta: https://www.kalevalakartalle.com/

Viimeisin hankkeen tiedote löytyy klikkaamalla tätä riviä.

Hankevastaava Lohjan matkailussa on Minna Ermala.

Rural Lifestyle -hanke

Voiko maaseudun paikallisesta elämäntavasta tulla uusi suuntaus matkailumarkkinoille?

Maailma voi muuttua hyvin nopeasti, kuten kulunut vuosi on meille osoittanut. Nähtäväksi jää, palaako maailma enää ennalleen COVID-19 –pandemian jälkeen. Joka tapauksessa pandemia on jo muuttanut myös matkailualaa maailmanlaajuisesti. Tällä hetkellä näyttääkin siltä, että massaturismin ja suurille ryhmille suunnattujen matkailukohteiden aika matkailutrendinä on ohi, ehkäpä lopullisesti. Samaan aikaan pienet, tavanomaisesta poikkeavat sekä yksityiset matkailukohteet ja -tuotteet ovat herättäneet kiinnostusta yhä useampien asiakasryhmien keskuudessa. Kysynnän kasvaessa, on tullut tilaa uusille matkailutuotteille, joiden vetovoima perustuu luontoon, pienimuotoiseen tuotantoon, aitoon elämäntapaan sekä kestävyyteen. Tähän uuteen ilmiöön juuri maaseutumatkailulla on potentiaalia vastata.

Rural Lifestyle – Creating attractive rural lifestyle destinations –hanke pyrkii hyödyntämään ja viemään eteenpäin näitä mahdollisuuksia. Pohjois- ja Baltian maissa on useita, nimenomaan aitoihin maaseudun elämäntapoihin liittyviä ainutlaatuisia kohteita, jotka ovat tällä hetkellä alihyödynnettyjä kansainvälisessä matkailutarjonnassa. Yksi syy siihen on, että etenkin pienten matkailutoimijoiden, joita maaseutumatkailuyritykset tyypillisesti ovat, on erittäin vaikeaa päästä yksin ulkomaan markkinoille.  Sama pätee myös suurempiin kokonaisuuksiin. Yksittäisten maidenkaan ei ole aina helppoa tavoittaa kohdemarkkinoita ulkomailla. Mitä kauempana markkinat ovat, sitä suurempia panostuksia tarvitaan näkyvyyden ja uskottavuuden saavuttamiseksi. Esimerkiksi Japanin kaltaisilla markkinoilla matkailumarkkinoijat pitävät Pohjois- ja Baltian maita usein yhtenä suurempana kokonaisuutena eivätkä niinkään yksittäistä maata matkailukohteena. Siksi Rural Lifestyle-hankkeen päätavoite onkin koota yhteen useiden maiden maaseudun elämäntapoihin liittyviä matkailutuotteita ja -kohteita saadakseen riittävän volyymin ulkomaisille markkinoille.

Hanke kehittää ja kokoaa yhteen Rural Lifestyle –tuotteita Ruotsista, Ahvenanmaalta, Manner-Suomesta, Virosta ja Latviasta. Kaikilla näillä mailla on yhteistä historiaa ja siten myös yhteisiä piirteitä maaseudun elämäntavoissa – kuten luonnon ja kulttuuriperinnön samankaltaisuus ja samanlainen arvomaailma. Nämä kaikki muodostavat yhtenäisen tuoteperustan laajemmille markkinoille. Samanaikaisesti kyseisillä mailla on kuitenkin tarpeeksi eroavaisuuksia, jotta tarjontaan voidaan tuottaa valikoima mielenkiintoisia tuotteita sen sijaan, että täysin sama tuote toistuisi kaikilla eri alueilla. Rural Lifestyle -yhteistyön tavoitteena on lisätä laadukkaiden maaseutumatkailun tuotteiden tarjontaa ja saatavuutta. Koska matkailukohteen kestävyys varmistetaan parhaiten tekemällä siitä taloudellisesti kannattava, hanke keskittyy vahvasti myös markkinointitoimenpiteisiin etenkin Aasian ja Saksan markkinoilla.

Rural Lifestyle – Creating attractive rural lifestyle destinations – hanke toteutetaan vuosina 2020-2022 kahdeksan hankepartnerin kesken, jotka yhdistävät sekä tutkimusta sekä käytännön osaamista. Koordinaattorina hankkeessa on Viron maatalousyliopisto Tartosta (Estonian University of Life Sciences) . Suomalaiset hankepartnerit ovat Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti, Lohjan kaupunki ja Företagsam Skärgård r.f. Ahvenanmaa. Partnereita ovat lisäksi Estonian Rural

Tourism Association Virosta, Söderhamns kommun Ruotsista, Gaujas Nacionālā parka tūrisma biedrība Latviasta ja Latvijas lauku tūrisma asociācija “Lauku ceļotājs” Latviasta. Projekti saa osarahoitusta EU Interreg Central Baltic 2014-2020 ohjelmasta.

Hankepäällikkö Lohjan matkailussa on Minna Ermala minna.ermala (at) lohja.fi ja hankekoordinaattori Helena Kontio helena.kontio (at) lohja.fi

Read more about Rural Lifestyle – Creating attractive rural lifestyle destinations -project on English

Link to Rural Lifestyle – Creating attractive rural lifestyle destinations Facebook page

Share This