Rekisteriseloste - VisitLohja

Tietoa Lohjasta

Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/99) 10 :n mukainen rekisteriseloste ja 24 :n mukainen informointi tietojenkäsittelystä (tietosuojaseloste)
Päivitetty: 27.4.2021

1. Rekisterinpitäjä

Lohjan Kaupunki/Matkailu, markkinointi ja PR , y-tunnus 1068 322-0
Osoite:
Visitlohja
Laurinkatu 50,08100 Lohja
044 369 1309
tourist@lohja.fi

2. Rekisterin nimi

Lohjan Kaupunki / Matkailu, markkinointi ja PR asiakasrekisteri

3. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Visitlohja
Laurinkatu 50,08100 Lohja
044 369 1309
tourist@lohja.fi

4. Vastuuhenkilö

Matkailupäällikkö Minna Ermala

5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus/rekisterin käyttötarkoitus

a) Henkilötietolain 8 §:n mukaiset yleiset edellytykset, esim.
– asiakassuhteen hoitaminen ja ylläpito
– asiakaskirjeet ja -tiedotteet
b) Henkilötietolain 4 luvun mukainen henkilötietojen käsittely erityisiä tarkoituksia varten
– tutkimus
– suoramarkkinointi ja muut osoitteelliset lähetykset

6. Rekisterin tietosisältö

Nimi ja sähköposti.

7. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkaan oma ilmoitus (sähköpostilla, internetin kautta, messuilla arvonnan yhteydessä tai muulla vastaavalla tavalla). Rekisteritieto kerätään ja päivitetään niistä luonnollisista ja oikeudellisista henkilöistä, jotka ovat antaneet suostumuksensa tiedottamiseen, markkinointiin tai mainontaan kirjallisesti messuilla tai tapahtumissa sekä sähköisesti visitlohja.fi tai lohja.fi -internetsivujen kautta.

8-9. Säännönmukaiset tietojen luovutukset, siirrot ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta kolmannelle osapuolelle eikä siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Visitlohja.fi-sivuston yritys- ja tuotekorttitiedoista pidätetään oikeus käyttää niitä alueen matkailun ja alueen palveluiden markkinointiin sekä annettujen tietojen muutoksiin Visitlohjan ja Visitlohjan valtuuttamilla tahoille.

10. Rekisterin suojauksen periaatteet

a) Manuaalinen aineisto
– säilytetään lukitussa tilassa.
b) ATK:lle tallennettu aineisto
– tietokoneet pidetään riittävästi vartioituina ja niihin on pääsy vain määrätyillä henkilöillä käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla.

11. Tarkastusoikeus ja tarkastusoikeuden toteuttaminen

Rekisteröidyllä on oikeus saada tieto henkilötietojen käsittelystä, oikeus tarkistaa itseään koskevat rekisteriin tallennetut tiedot ja vaatia virheellisen tiedon oikaisua. Rekisteröidyllä on tietyissä tilanteissa oikeus pyytää käsittelyn rajoittamista, vastustaa käsittelyä tai pyytää tietojen poistamista. Tietosuojaseloste on nähtävillä Visitlohjan kotisivuilla. Tarkastuspyyntö tulee tehdä viralliseen tietopyyntölomakkeeseen, johon pääset tästä. Tietopyyntölomake palautuu sähköisesti osoitteeseen kirjaamo@lohja.fi.

Rekisteritietojen korjaamislomakkeen ja paperilomakkeella olevan tietopyynnön palautusosoite on
Lohjan kaupunki/kirjaamo
Karstuntie 4 PL 71
08100 Lohja

12. Henkilötietojen säilytysajan periaatteet 

Kilpailuiden yhteydessä rekisteröidyn yhteystiedot hävitetään palkintojen toimittamisen jälkeen. Rekisteröidyn on hyvä huomioida,
että hänen henkilötietojaan voidaan joutua säilyttämään myös tätä kauemmin, mikäli sovellettava lainsäädäntö tai VisitLohjaa sitovat sopimusvelvoitteet kolmansia osapuolia kohtaan edellyttävät pidempää säilytysaikaa.

13. Rekisterihallinto

Vastuuhenkilö nimeää rekisteriasioita ylläpitävät henkilöt ja varmistaa rekisterin asianmukaisen hoitamisen.

VisitLohjan tietosuojavastaava on Minna Ermala.

14. Tiedon korjaaminen ja tiedon korjaamisen toteuttaminen

Jokaisella rekisteriin merkityllä on oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista.
Korjauspyynnöt osoitetaan:
Visitlohja
Laurinkatu 50,08100 Lohja
044 369 1309
tourist@lohja.fi

15. Tietoesuojaselosteen muuokset

Mikäli VisitLohja muuttaa tätä selostetta, VisitLohja laittaa muutokset näkyville selosteeseen päivättyinä. Mikäli muutokset ovat merkittäviä, VisitLohja voi informoida näistä myös muulla tavoin, kuten sähköpostitse tai laittamalla VisitLohjan sivuille asiasta ilmoituksen. VisitLohja suosittelee käymään säännöllisesti VisitLohjan sivuilla ja huomioimaan mahdolliset muutokset selosteessa.

16. Muut mahdolliset oikeudet

Jokaisella rekisteriin merkityllä on oikeus kieltää itseään koskevien henkilötietojen käsittely ja käyttö kohdan 4 mukaisiin tarkoituksiin.
Kieltopyynnöt tulee osoittaa:
Visitlohja
Laurinkatu 50,08100 Lohja
044 369 1309
tourist@lohja.fi

Share This