Vastuullisuus - VisitLohja

Tietoa Lohjasta

Vastuullisuus

Lohjan Matkailupalvelukeskus on suorittanut Green Start koulutuksen ja sitoutuu noudattamaan seuraavia kestävän kehityksen toimia:

 1. Motivoimme henkilökuntaa arjen ekotekoihin
 • Henkilöstöä palkitaan hyvistä uusista vastuullisuuden ideoista ja toteutuksista.
 • Henkilöstölle opastetaan oman yksikön arkipäivän ympäristövastuulliset teot; kierrätys, säästöt, paperittomuus, työmatkat, viestintä, esitemateriaalit jne.
 • Toimistomme on mahdollisimman pitkälle paperiton ja esitemateriaaleissa käytämme ympäristöystävällisiä vaihtoehtoja
 1. Viestimme vastuullisista toimintatavoista sidosryhmillemme ja yhteistyökumppaneillemme ja rohkaisemme heitä vastaavaan vastuulliseen liiketoimintaan.
 • Huomioimme nettisivuillemme yritykset ketkä ovat suorittaneet Green Start koulutuksen
 • Suosittelemme yrityksiämme osallistumaan Green Start koulutukseen
 • Keräämme myös aktiivisesti palautetta Laatuverkko -kanavan kautta
 1. Viestimme vastuullisista toimintatavoista asiakkaillemme ja motivoimme heitä arjen ekotekoihin
 • Suosittelemme asiakkaillemme ensisijaisesti paikallisia vaihtoehtoja
 • Tuotamme toimivia, ajankohtaisia ja houkuttelevia neuvontapalveluja sähköisten kanavien kautta asiakkaiden saataville
 • Kerromme näkyvästi ja houkuttelevasti Lohjan ympäristöstä
 • Viestimme nettisivuillamme ympäristövastuullisesta toiminnastamme
 1. Edistämme mahdollisuuksien mukaan paikallisväestön työllistymistä
 • Suosimme paikallisia tuotteita, palveluita ja elintarvikkeita
 • Teemme yhteistyötä paikallisten oppilaitosten ja opiskelijoiden kanssa
 • Työllistämme kesätyöntekijöiksi aina paikallisia nuoria, joilla on alan koulutusta tai sopivaa työkokemusta.
 1. Kunnioitamme paikallista kulttuuria, nähtävyyksiä ja tapahtumia
 • Viestimme aktiivisesti ja monikanavaisesti paikallisista nähtävyyksistä ja tapahtumista.
 • Olemme mukana kehittämässä paikallisia tapahtumia ja nähtävyyksiä

Green start valmennuksen läpikäyneet yritykset Lohjalla

Kestävä kehitys Lohjan kaupungissa

Hiilineutraali kunta

Lohjan kaupunki on mukana Kohti hiilineutraalia kuntaa (HINKU) –hankkeessa. Muiden HINKU-kuntien tavoin Lohja on päättänyt tavoitella 80 % päästövähennystä vuoteen 2030 mennessä. HINKU-kunnat pyrkivät yhteistyössä paikallisten yritysten ja asukkaiden kanssa edistämään energiatehokkuutta ja uusiutuvan energian käyttöä sekä alueen hyvinvointia. HINKU-hankkeen painopiste on kuntien kiinteistöjen energiatehokkuuden parantamisessa sekä kuntien omistamien energialaitosten uusiutuvien energialähteiden lisäämisessä. Lisätietoa hankkeesta TÄMÄN LINKIN KAUTTA.

Lohja on Reilun kaupan kaupunki

Lohjalle myönnettiin Reilun kaupan kaupungin arvonimi keväällä 2010, jolloin se luovutettiin Lohjalla järjestettyjen Reilun kaupan markkinoiden yhteydessä. Lohjalla paikallinen maailmankauppa on ollut aktiivisesti mukana arvonimen eteenpäinviemisessä.

Reilun kaupan kaupunki ja Reilun kaupan kunta ovat arvonimiä niille kaupungeille ja kunnille, jotka haluavat edistää hankinnoillaan kestävää kehitystä ja reilua kauppaa. Arvonimen saamiseksi kunnat ja kaupungit sitoutuvat täyttämään Reilun kaupan kaupungin kriteerit.

Lohjan kaupunkistrategia 2017 – 2025

Lohjan kaupunkistrategian arvot ovat

 •  avoimuus
  toimintamme ja päätöksentekomme ovat läpinäkyviä
 • asukaslähtöisyys
  toimimme asukkaita kuunnellen
 • rohkeus
  uskallamme toimia uusilla tavoilla
 • vastuullisuus
  toimimme ekologisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti vastuullisesti ja kestävällä tavalla

Lohjan kaupunkistrategia 2017 – 2025 on luettavissa TÄÄLTÄ

Green Start

Haaga-Perho on yhteistyössä Metsähallituksen ja matkailuyritysten kanssa luonut Green Start® – nimisen vastuullisen liiketoiminnan työkalun, jolla matkailuyritys voi luoda käytännönläheisen ympäristöohjelman ja ottaa askeleita kestävän matkailun suuntaan yhdessä toimintaympäristön ja asiakkaiden kanssa.

Share This