Rekisteriseloste - VisitLohja

Rekisteriseloste

Rekisteriseloste

Henkilötietolaki (523/99) 10 ja 24 §
Laatimispvm: 25.5.2018

1. Rekisterinpitäjä
Lohjan Kaupunki, y-tunnus 1068 322-0
Visitlohja
Laurinkatu 50,08100 Lohja
044 369 1309
tourist@lohja.fi

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö
Visitlohja
Laurinkatu 50,08100 Lohja
044 369 1309
tourist@lohja.fi

3. Rekisterin nimi
Lohjan Kaupunki / Visitlohjan asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus/rekisterin käyttötarkoitus
a) Henkilötietolain 8 §:n mukaiset yleiset edellytykset, esim.
– asiakassuhteen hoitaminen ja ylläpito
– asiakaskirjeet ja -tiedotteet
b) Henkilötietolain 4 luvun mukainen henkilötietojen käsittely erityisiä tarkoituksia varten
– tutkimus
– suoramarkkinointi ja muut osoitteelliset lähetykset

5. Rekisterin tietosisältö
Nimi ja sähköposti.

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Asiakkaan oma ilmoitus (sähköpostilla, internetin kautta, messuilla arvonnan yhteydessä tai muulla vastaavalla tavalla). Rekisteritieto kerätään ja päivitetään niistä luonnollisista ja oikeudellisista henkilöistä, jotka ovat antaneet suostumuksensa tiedottamiseen, markkinointiin tai mainontaan kirjallisesti messuilla tai tapahtumissa sekä sähköisesti visitlohja.fi tai lohja.fi -internetsivujen kautta.

7.-8. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Tietoja ei luovuteta kolmannelle osapuolelle eikä siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Visitlohja.fi-sivuston yritys- ja tuotekorttitiedoista pidätetään oikeus käyttää niitä alueen matkailun ja alueen palveluiden markkinointiin sekä annettujen tietojen muutoksiin Visitlohjan ja Visitlohjan valtuuttamilla tahoille.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet
a) Manuaalinen aineisto
– säilytetään lukitussa tilassa.
b) ATK:lle tallennettu aineisto
– tietokoneet pidetään riittävästi vartioituina ja niihin on pääsy vain määrätyillä henkilöillä käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla.

10. Tarkastusoikeus ja tarkastusoikeuden toteuttaminen
Jokaisella rekisteriin merkityllä on oikeus tarkistaa itseään koskevat tiedot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä viralliseen tietopyyntölomakkeeseen, johon pääset tästä. Tietopyyntölomake palautuu sähköisesti osoitteeseen kirjaamo@lohja.fi.

Rekisteritietojen korjaamislomakkeen ja paperilomakkeella olevan tietopyynnön palautusosoite on
Lohjan kaupunki/kirjaamo
Karstuntie 4 PL 71
08100 Lohja

11. Tiedon korjaaminen ja tiedon korjaamisen toteuttaminen
Jokaisella rekisteriin merkityllä on oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista.
Korjauspyynnöt osoitetaan:
Visitlohja
Laurinkatu 50,08100 Lohja
044 369 1309
tourist@lohja.fi

12. Muut mahdolliset oikeudet
Jokaisella rekisteriin merkityllä on oikeus kieltää itseään koskevien henkilötietojen käsittely ja käyttö kohdan 4 mukaisiin tarkoituksiin.
Kieltopyynnöt tulee osoittaa:
Visitlohja
Laurinkatu 50,08100 Lohja
044 369 1309
tourist@lohja.fi