Naturstigen i Paavola - VisitLohja

Paavolan tammi kesällä

Naturstigen i Paavola

Naturstigen i Paavola startar vid Saaren koulus gård. Den löper genom en ståtlig ekskog, där det också finns mycket hasselbuskar. Framför allt under våren är lunden som bäst med sin rikliga vårblomning.
Sommartid kan man överraskande få se en ståtlig nyckelväxt, skogsknipproten. Lojos största ek finns också nära skolan. På Storön finns också tre andra friluftsleder och på Karislojosidan en naturstig.

Längd: 1 km
Service: Infotavla, liten guide till naturstigen (endast webbversion), bänk på utsiktsplatsen.