Kyrkor - VisitLohja

Sevärdheter

Kyrkor

Lohjan Pyhän Laurin kirkko

S:t Lars kyrka i Lojo

Den medeltida gråstenskyrkan i Lojo är byggd på 1400-talet och är helgad åt Sankt Lars. Dess ovanligt rika målningsutsmyckning gör den till ett av de viktigaste minnesmärkena över Finlands medeltida kyrkoarkitektur. Väggmålningarna är utförda i al secco-teknik och täcker kyrkans innerväggar nästan helt. De har en enastående ställning som den sista medeltida konstskapelsen i vårt land.

Öppet:
varje dag 1.10.–30.4. kl. 12-15 och 1.5.-30.9. kl. 9–16

Pris:
Rundtur med guide från 55 €/grupp

Sammatin kirkko kesällä

Sammatti kyrka

Kyrkan i Sammatti hör till de äldsta träkyrkor i Finland som är i bruk året om.
Kyrkans historia har nära anknytning till den nationella väckelsen under 1800-talet och till Elias Lönnrots levnadsskeden. Till exempel när Sammatti församlings kapellrättigheter var indragna på 1860-talet,
ordnade Elias Lönnrot gudstjänster genom lekmäns försorg i Sammatti kyrka och läste regelbundet predikan själv. Sammatti begravningsplats har en obelisk som ett gravmonument över Elias Lönnrot där hans namn, en kantele och en stjärna har graverats in.

Öppet: Fungerar som vägkyrka på sommaren kl. 11–15.
Grupper: Marja-Riitta Syvänne, tfn 0400 491 343

Kaarteen kotimuseon tsasouna sisältä

Bönehuset Alla helgons tsasouna

Benämningen tsasouna för ett ortodoxt bönehus härstammar från det ryska ordet tjas, en stund. I Karelen hade varje liten by en tsasouna, där lekmän i allmänhet höll korta tidegärder, eftersom det inte alltid var möjligt att förrätta egentliga gudstjänster. Lojo har lika många ortodoxa invånare som en liten by i Karelen, varför staden har en egen tsasouna. Den uppfördes som talkoarbete 1995–1996 av föreningen för ortodoxa i västra Nyland. Alla helgons tsasouna är ritad av arkitekt Sakari Siitonen och följer karelska byggnadstraditioner.

Överenskommelser om besök i tsasounan:

Karislojo kyrka

Gråstenskyrkan i Karislojo är ritad av länsarkitekten Jean Wiik och stod färdig 1860. Kyrkan ligger alldeles i centrum av Karislojo och är vägkyrka sommartid.

Den heliga Birgittas kapell

På udden Hiljainen niemi, som sticker ut i Lojo sjö, har den heliga Birgittas kapell uppförts på samma sätt som en medeltida gråstenskyrka med hjälp av mer än hundra frivilligarbetare. Kapellet är ritat av arkitekt Juhani Risku och utgör framför allt en plats för stillhet, mindre bröllop eller dop. Kapellet är tillägnat den heliga Birgitta, teologen, visionären och den stora modersgestalten från 1300-talets Sverige-Finland.

Övriga kyrkor

Övriga kyrkor som hör till Lojo församling är Virkby kyrka från
1953, den nyklassicistiska gråstenskyrkan i Nummi från 1822,
träkyrkan i Pusula från 1838 och kyrkan i Kärkölä från 1842.
Närmare information: www.lohjanseurakunta.fi

Share This