Naturstigar - VisitLohja

Sevärdheter

Naturstigar

Koivun norkkoja

Naturparken Karkali och Torhola grotta

Naturparken Karkali är ett av södra Finlands finaste lundområden. Landskapet har sin egen prägel såväl på våren som sommartid och under hösten. Prakten av sippor under våren saknar sin like och höstglöden flammar i de mest mångskiftande färger. I naturparken får man gå bara längs utmärkta stigar.

Torhola grotta är en av Finlands största grottbildningar, som uppstått genom inverkan av smältvatten under istiden. Grottan är nästan 30 meter lång och innehåller olika större och mindre gångar. Var försiktig om du ger dig in i grottan. Från parkeringsplatsen vid Karkalivägen startar en ungefär en kilometer lång utmärkt naturstig, som leder från grottan till den fina klibbalslunden vid stranden.

Längs stigen kan man se båda de sällsynta almarter som växer i Finland, vres- och skogsalm, samt ståtliga rakstammade skogslindar, som man en gång i tiden använde för att göra trossar till segelfartyg.

Längd: 0,5–6 km
Service: Infotavla och dass vid parkeringen,
utflyktsbord och avfallshantering.

Lahokallion luontopolku

Naturstigen i Lahokallio

Tack vare sin vackra natur och sitt fina nätverk av stigar har Lahokallio blivit ett populärt rekreationsmål. Närmast stranden går en spångad led genom en ståtlig klibbalslund, på bergsytorna växer ljus tallskog. De branta, landskapsmässigt representativa bergsstränderna på udden som sticker ut i Lojo sjö är enastående. På toppen av berget får du en fin utsikt över Isoselkä i Lojo sjö.

Längd: 1,5 km
Service: Infotavla, liten guide till naturstigen

Liessaaren luontopolun näkymä järvelle

Naturstigen på Liessaari

Naturstigen i Liessaari löper genom de varierande miljöerna på ön – lundar, moskogar och berg med stenbrott. Från stenbrottet i öns västra ände öppnar sig vida vyer över Isoselkä på Lojo sjö. I lundskogen trivs stora ormbunkar och lungört med rödblå blommor samt härmsångare och svarthätta, i talldungarna trädpiplärka och rödstjärt. Vid vindskyddet på ön kan man vila en stund och äta sin vägkost.

Längd: 2 km
Service: Vindskydd, eldplats, landstigningsplats för båtar, infotavla, liten guide till naturstigen.

Paavolan tammi kesällä

Naturstigen i Paavola

Naturstigen i Paavola startar vid Saaren koulus gård. Den löper genom en ståtlig ekskog, där det också finns mycket hasselbuskar. Framför allt under våren är lunden som bäst med sin rikliga vårblomning.
Sommartid kan man överraskande få se en ståtlig nyckelväxt, skogsknipproten. Lojos största ek finns också nära skolan. På Storön finns också tre andra friluftsleder och på Karislojosidan en naturstig.

Längd: 1 km
Service: Infotavla, liten guide till naturstigen (endast webbversion), bänk på utsiktsplatsen.

Naturstigen i Hasseludden (Pähkinäniemi)

Hasseludden har fått sitt namn av de hasselbuskar som växer på olika håll på udden. De trädliknande hasselbuskarna ger hela udden sin egen lummiga prägel. Hasselunden är känd också för sitt unika växt- och svampbestånd. Den kalkhaltiga jordmånen har skapat goda växtplatser
för många hotade arter. På badstranden på udden kan man friska upp sig med ett dopp i Lojo sjö.

Längd: 1,2 km
Service: Infotavla, liten guide till naturstigen, badstrand, scen

Share This