Lojo stad - VisitLohja

Info

Lojo stad

Lojo är en stad i landskapet Nyland, i södra Finlands län Kommunalförvaltningen i Lojo kommun fick sin början år 1867.

Inom Lojo kommun verkade åren 1911–1925 ”Lojobacken – Lohjannummi ett tättbefolkat samhälle” som delvis hade självstyre. De enstaka gårdarna i Lojo, dvs. Kiviniemi by, samt i Pappila, Moisio och Ojamo avskiljdes år 1926 till Lojo köping. Köpingen blev stad den 1 januari 1969.

Kommunindelningen av hålkaksmodell varade i 70 år. År 1995 förrättades en folkomröstning om sammanslagning av kommunerna i Lojo stad och Lojo kommun. Både staden och kommunen upphörde den 1 januari 1997 och i stället grundades den nya Lojo stad.

Staden är tvåspråkig, majoriteten av de 47 000 invånarna är finskspråkig och 4,1 procent svenskspråkig.

Lojo har en areal på 1109,72 km², av vilket 939,02 km² är landareal och 170,70 km² är vattenareal. Nylands största sjö, Lojo sjö, ligger till största delen på kommunens område.

Grannkommuner

Raseborg
Sjundeå
Salo
Vichtis
Ingå
Tammela
Somero

Share This